business peopleייעוץ עסקי

כחלק בלתי נפרד מהעשייה השיווקית, כל עסק באשר הוא  מתבקש לאבחן את יכולותיו, מדדיו, התרבות הארגונית שלו, רצפת ייצור, עובדים, הנהלה וכמובן את מצבו הפיננסי וזאת בכדי להבין את סטאטוס ייתכנות וכדאיות העסק. עסקים שנקודת הפתיחה שלהם לא מאפשרת להם השקעה נכונה ובריאה בשיווק ובהתנהלות העסק בכלל, חייבים לאתר את אותם מוקדים מעכבים. ועל כך, מומלץ מאוד  לייצר תוכנית "הבראה" ודרכי פעולה  לניהול עסקי, ארגוני ופיננסי בריא שיובילו למהלכי שיווק נכונים ומועילים. תהליך זה נעשה בשיתוף מלא עם העסק/הארגון, וזאת בכדי לזהות את אופן הפעילות, המכשולים, היכולות והרצונות למען המשכיותו ושגשוגו של העסק.

אשמח לייעץ ולעזור בנושא, בהצלחה.