pic-02ייעוץ וניהול מהלכים שיווקיים- קמפיינים פרסומיים

כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיה שיווקית ברורה המניעה לפעולה, קיימים קמפיינים או מהלכים שיווקיים כאלה או אחרים שמגבירים את החשיפה לעסק ואת המודעות התדמיתית שלו אשר באים לענות על אותה מטרה מוגדרת וידועה מראש.
כמו כן, קמפיינים שיווקים בעלי מטרה נקודתית, מכירתית, הגדלת רווחים, הגדלת מעגל הלקוחות, היפטרות ממלאים קיימים, מבצעים שוטפים או לפי קמפיין, צריכים גם הם להעשות לאחר מחשבה מעמיקה של הבנה בסיסית רגע לפי שיושבים "ופוצחים" בקמפיין.
כל קמפיין באשר הוא חייב לראות מראש את ההחזר הפוטנציאלי על ההשקעה שתוכננה עבורו.
עליכם לייצר מסר ברור ונכון שנגזר מהבידול ומהייחודיות שלכם, מהערך המוסף אותו תעניקו ללקוחותיכם. לאחר מכן, אתם צריכים להבין שהמסר ממוען לקהל הנכון, בערוצים השיווקיים והפרסומיים הנכונים.
חייבת להיות קורולצייה מלאה ואחידה בין המסר- הקהל- הערוץ והטיימינג של הקמפיין.

אשמח לעזור בבניית קמפיין שיווקי, לגרום לו להצליח ולראות את ההשקעה החוזרת ממנו.